Lid.Atletiekunie
Volg ons op Facook
 

Organisatie


Initiatief Rabocup Assen en Noord Drenthe:

Naar aanleiding van verkregen informatie over een eventuele sponsoring van de Rabobank Assen en Noord Drenthe, heeft de loopgroep Zeijen het initiatief genomen om een loopcircuit op te zetten in het werkgebied van de Rabobank Assen en Noord Drenthe. Doel van het initiatief was om te onderzoeken of hiervoor een breed draagvlak zou zijn. Vertegenwoordigers van verschillende loopgroepen in de regio zijn daarop benaderd en uitgenodigd voor een verkennend overleg op 4 januari 2012. Alle aanwezige deelnemers waren enthousiast over de verstrekte informatie en men heeft na een aantal besprekingen, een voorlopig stichtingsbestuur opgericht.De opdracht voor dit voorlopig bestuur was te onderzoeken,lopende zaken aan te sturen,overleg en coordinatie te voeren met betrokken instanties en organisaties die mede mogelijk zouden maken een hardloopcircuit in Noord Drenthe te organiseren.Aansluitend is de stichting Loopcircuit de Kop van Drenthe opgericht die voor de Rabocup Assen en Noord Drenthe de faciliteiten en begeleiding organiseert.Er wordt gestreefd naar Subsponsoring van belanghebbende zaken,bedrijven,organisaties en instellingen.Organisatie:

De organisatie van de Rabocup Assen en Noord Drenthe wordt door vrijwilligers uitgevoerd en bestaat uit vertegenwoordigers van de deelnemende dorpen Zuidlaren,Borger,Zeijen, Vries,Annerveenschekanaal,Tynaarlo,Annen en Gieten. Als basis geldt het reglement Rabocup Assen en Noord Drenthe en het door het stichtingsbestuur opgestelde algemene wedstrijdregelement Rabocup Assen en Noord Drenthe. Per hardloopwedstrijd kunnen aanvullende voorschriften gelden, in overleg en vast te stellen door het stichtingsbestuur. De hardloopwedstrijden zijn aangemeld bij de KNAU waardoor de hiervoor geldende voorwaarden eveneens van toepassing zullen zijn. Er is een ondersteuning van de Combinatiefunctionarissen van de Gemeente Tynaarlo, die de contacten onderhouden met de basisscholen in de Gemeente Tynaarlo. Deze Combinatiefunctionarissen organiseren loopclinics tijdens de gymlessen op de basisscholen van de Gemeente Tynaarlo. Ook de speciale scholen worden benaderd voor deelname waardoor het loopcircuit op de basisscholen ook gemeentebreed wordt gedragen. Mede hierdoor wordt een grotere deelname verwacht en dus ook meer publiek bereikt. (o.a. ouders van schoolkinderen)Doelstellingen:

Wij willen door het organiseren van de hardloopwedstrijden midden in de maatschappij staan. Het breed betrekken van alle basisschooljeugd en bewoners van de dorpen Zuidlaren,Borger, Zeijen,Vries,Annerveenschekanaal,Tynaarlo, Annen en Gieten is hiervoor een goede basis. De kleinere dorpen zullen hierdoor"op de kaart komen" waardoor de leefbaarheid en activiteiten in de dorpen versterkt gaan worden.Waarom deelnemen:

Sportief bewegen is, naast verantwoord eten, een basis voor een goede gezondheid. Hardlopen is een laagdrempelig en relatief goedkope sport en heeft hierdoor een gemakkelijke toegang. Door het inschrijfgeld voor ons circuit laag te houden, deelnemers betalen slechts 7,50 euro (voorinschrijving) en 9,00 euro (na inschrijving), en de schoolgaande kinderen gratis te laten deelnemen is de drempel om mee te doen aan het circuit niet zo hoog. De inkomsten van het inschrijfgeld worden besteed aan alle ter plaatse voorkomende kosten. Met een goede gezondheid en een redelijke conditie kan iedereen deelnemen!