Wedstrijdreglement Rabocup Assen en Noord-Drenthe.

Stichting Loopcircuit De kop van Drenthe.   

Aangepast 10 januari 2020.

 

Artikel 1

Het inschrijfgeld (voor-inschrijving via Inschrijven.nl) bedraagt per loop € 7,50 voor alle deelnemers.

Na inschrijving bedraagt € 9,00 voor alle deelnemers.

Leerlingen van basisscholen uit de organiserende plaatsen kunnen zonder inschrijfgeld deelnemen aan de hardloopwedstrijden vallende onder de Kidsrun.

Overige deelnemers, vanaf voortgezet onderwijs, kunnen deelnemen aan de wedstrijden, waarbij indeling volgt in de voor hen geldende leeftijdsklasse.

Deelname aan de hardloopwedstrijden staat open voor zowel leden, als niet-leden van de Atletiekunie.

Voorinschrijving kan via de website www.rabocupassenennoorddrenthe.nl waarop ook het reglement staat vermeld van de overkoepelende organisatie, Stichting Loopcircuit De Kop van Drenthe.

 

Artikel 2

Deelnemers kunnen zich omkleden in de daarvoor bestemde kleedgelegenheden.

 

Artikel 3

In verband met de veiligheid en om aanwijzingen van de jury of verkeersregelaars te horen en op te volgen, moet meegedragen geluidsapparatuur worden uitgeschakeld.

 

Artikel 4

Deelnemers aan de hardloopwedstrijden zijn verplicht met een door de organisatie beschikbaar te stellen startnummer (met chip)  te lopen waarmee de uitslagen worden geregistreerd.

 

De startnummers moeten tijdens de hardloopwedstrijden duidelijk leesbaar op de borst worden gedragen. Deelnemers zonder startnummer worden gediskwalificeerd en niet vermeld in de uitslag.

De startnummers moeten na afloop van de wedstrijd direct weer ingeleverd worden bij de organisatie. Mocht hieraan niet worden voldaan dan zal een boete opgelegd worden aan de deelnemer ten bedrage van € 15.00.

 

Artikel 5

De wedstrijdlopers starten voorin vanuit het startvak en de trimlopers starten in tweede lijn vanuit hetzelfde startvak.

 

 

Artikel 6

Op de website van de organisatie staan de uitslagen en het klassement vermeld.

Hierop wordt ook de digitale nieuwsbrief gepubliceerd en is te vinden op website www.rabocupassenennoorddrenthe.nl Correspondentieadres Drosten 11 9481 GD Vries.

 

Artikel 7

Protesten m.b.t. de uitslag van het wedstrijdcircuit dienen uiterlijk 10 dagen         

( datum poststempel ) na de wedstrijddatum schriftelijk bij het contact- of e-mailadres van de organisatie Stichting Loopcircuit De Kop van Drenthe worden ingediend.

Correspondentieadres, Drosten 11 9481 GD Vries, e-mail adres, lecar@ziggo.nl

 

Artikel 8

Het geboortejaar is bij het hoofdnummer (10 km.) bepalend in welke leeftijdscategorie de deelnemers worden ingedeeld. De geboortedatum is hierbij niet bepalend.

De deelnemers worden ingedeeld in een van de volgende categorieën:

Mannensenioren ( t/m 39 jr. ), mannen 40+, mannen 50+, mannen 60+.

De deelneemsters worden ingedeeld in een van de volgende categorieën:

Vrouwensenioren ( t/m 39 jr. ) vrouwen 40+, vrouwen 50+, vrouwen 60+.

Deze indeling geld voor het gehele circuit en voor de duur van het betreffende jaar.

 

Artikel 9

Bij elke hardloopwedstrijd (hoofdnummer 10 km.) zijn dagprijzen voor de 8 categorieën beschikbaar.

Bij de mannen en vrouwen zijn te winnen een 1e prijs €30,- ( altijd ) 2e prijs €20,-

( bij minimaal 3 deelnemers per categorie ) 3e prijs €10,- (bij minimaal 5 deelnemers per categorie )

Per wedstrijd zijn er voor de snelste drie dames en snelste drie heren overall prijzen te winnen van €30,00 €20,00 en €10,00. Dit betreft alleen de afstanden die meetellen voor het Rabocup Assen en Noord-Drenthe circuit.

 

Deze prijzen worden op de dag van de wedstrijd zelf uitgekeerd aan de betreffende winnaars of een vertegenwoordiger van hem of haar. Deze prijzen worden niet achteraf uitgekeerd.

Voor de Zuidlaardermarktloop geldt een afwijkende regeling ten aanzien van de prijzenschema’s. Bij alle leeftijdscategorieën van de 10 km (de afstand van de Rabocup) worden waardebonnen beschikbaar gesteld voor de snelste 3 deelnemers ten bedrage van resp. . €. 100,00, € 50,00 en € 25,00. Ook de overall-prijzen dames en heren worden in waardebonnen uitgekeerd.

 

Bij de Run van Gieten zijn de overall prijzen heren en dames verhoogd tot respectievelijk  €. 100,00, €. 50,00 en € 25,00

 

 

 

Artikel 10

Aansluitend op de laatste hardloopwedstrijd van het Rabocup Assen en

Noord-Drenthe circuit wordt per categorie , zowel voor de mannen als de vrouwen het overallklassement (hoofdnummer 10 km.) opgemaakt.

 

De beste 6 prestaties tellen hierbij mee voor hoofdprijs, de Rabocup Assen en Noord- Drenthe, voor mannen en de Rabocup Assen en Noord-Drenthe voor vrouwen.

Deze hierbij behorende wisselbokalen (voor overall-klassementen  mannen/vrouwen) worden uitgereikt na afloop van de laatste hardloopwedstrijd van het loopcircuit.

De overige bijbehorende eindprijzen per categorie worden eveneens uitgereikt na deze hardloopwedstrijd.

Om voor dit overallklassement in aanmerking te komen moeten de deelnemers en deelneemsters minimaal 6 van de 9 wedstrijden hebben uitgelopen.

De eindprijzen per categorie voor mannen en vrouwen zijn:

1e pr. €60,- , 2e pr. €40,- , 3e pr. €20,- .

Bij gelijk eindigen in puntentotaal is de klassering van de laatste wedstrijd doorslaggevend voor de eindrangschikking.

 

Artikel 11:

Ingaande het seizoen 2019 wordt er ook een eindklassement opgemaakt voor de wedstrijden over 5 kilometer.  Per wedstrijd worden door de lokale organisaties prijzenschema’s beschikbaar gesteld (zie hiervoor de websites).  Rabobank Assen en Noord-Drenthe heeft voor de deelnemers aan de 5 kilometerlopen nu ook een prijzenschema beschikbaar gesteld voor het eindklassement.  De eindprijzen voor mannen en vrouwen zijn:

1e pr. €60,- , 2e pr. €40,- , 3e pr. €20,- .  Het betreffen overall-klassementen voor mannen en vrouwen (1 categorie voor mannen en 1 categorie voor vrouwen).

De prijzen en de hierbij behorende wisselbokalen  voor de winnaar/winnares worden uitgereikt na afloop van de laatste hardloopwedstrijd van het loopcircuit.

Voor het opmaken van de klassementen gelden de door de deelnemers en deelneemsters verdiende wedstrijdpunten bij de 9 wedstrijden. Dus de totaal verdiende aantal wedstrijdpunten van alle 9 wedstrijden bepalen het eindklassement, dit ongeacht het aantal deelnames. Diegene met het hoogste aantal wedstrijdpunten is winnaar/winnares van het overall-klassement. De puntentelling per wedstrijd is gelijk aan de puntentelling van het hoofdnummer de 10 kilometer.

Bij gelijk eindigen in puntentotaal is de klassering van de laatste wedstrijd doorslaggevend voor de eindrangschikking.

 

Artikel 12

De overkoepelende organisatie, Stichting Loopcircuit De Kop van Drenthe, en de organisaties van de deelnemende dorpen, nemen geen aansprakelijkheid met betrekking tot de georganiseerde hardloopwedstrijden. Deelname is dan ook voor eigen risico. ( zie het reglement van de Stichting )

 

Artikel 13

Wanneer de tijdwaarneming uitvalt, gelden alleen de eerste drie finishende mannen en vrouwen. De overige uitslagen worden niet in aanmerking genomen en de resultaten van de hardloopwedstrijd tellen niet mee voor het totaalklassement. Wel wordt de deelname genoteerd voor het bepalen van het eindklassement.

 

 

 

 

 

 

 

Artikel 14

Daar waar dit reglement niet in voorziet, beslist het bestuur van de Stichting Loopcircuit De Kop van Drenthe in overleg met de plaatselijke organisatie.

 

 

Vries  10 januari 2020,

Stichting Loopcircuit De Kop van Drenthe.

 

Voorzitter Jt. Warners

Secretaris: L.J. Babtist

Penningmeester: Jt. Ruinemans

Wnd. voorzitter: K.Luttje