Lid.Atletiekunie
Volg ons op Facook
 

VOV RUN te Vries

VOV

Zondag 10 november 2019 wordt in Vries de VOV Run verlopen.

De VOV RUN Vries op zondag 10 november 2019 is de een na laatste wedstrijd van het loopcircuit Rabocup Assen en Noord-Drenthe.

Om 15.00 uur worden de wedstrijd- en recreatielopers gezamenlijk weggeschoten voor de afstanden van 10 en 5 km. Op het prachtige en snelle parcours leggen wedstrijd- en recreatielopers de hoofdafstand af van 10km, bestaande uit 2 ronden van 5 km rondom en gedeeltelijk in Vries. Deze 10 km is onderdeel van het loopcircuit Rabocup Assen en Noord Drenthe.

De lopers die de afstand van 10 km te veel vinden, lopen de 5 km. Naast prijzen voor de snelste lopers zijn er ook prijzen voor het verbeteren van het parcoursrecord op de 10 km voor zowel bij de dames als de heren.

In Vries zijn er ook voor de 5 km overallprijzen te winnen voor de dames en de heren. De dagprijzen bestaan uit euro 15,00 voor de eerste plaats, euro 10,00 voor de tweede plaats en de derde plaats geeft recht op euro 7,50.

Deze geldprijzen voor de 5 km worden alleen op de wedstrijddag zelf aan de winnende dames en heren uitgereikt en zullen achteraf niet worden nagezonden. De uitslagen van deze afstand tellen niet mee voor het klassement van de Rabocup Assen Noord- Drenthe, maar worden wel vermeld op de site www.rabocupassennoorddrenthe.nl.

De Kidsrun

De Kidsrun start om 14.00 uur met een warming-up door een Mystery Guest. Daarna worden de jongens en meisjes van de groepen 3, 4 en 5 weggeschoten.Zij zullen 2 ronden van 400 m lopen, totaal dus 800 m. De groepen 6, 7 en 8 zijn daarna aan de beurt en ook hier zal er een Mystery Guest voorafgaande aan de start een warming-up verzorgen. Deze groepen gaan 3 ronden van 400 m lopen met een totaalafstand van 1200 m.

Rond half drie worden de prijzen voor de Kidsrun uitgereikt. Voor de eerste 3 jongens en de eerste 3 meisjes van beide groepen zijn er bekers te winnen. Na het inleveren van het startnummer ontvangt ieder kind, na afloop van de Kidsrun, een medaille en een tegoedbon voor een gezonde snack van cafetaria De Halte.

Informatie inschrijving en kosten.

De kosten voor de voorinschrijving zijn euro 7,00 (deelname Kidsrun is gratis!). Alle gegevens hiervoor zijn te vinden op de site www.inschrijven.nl. De laatste dag van de voorinschrijving is 8 november 2018. De kosten voor de na- inschrijving zijn euro 8,50.

Op de dag van de wedstrijd kunnen Rabobankleden met het inleveren van de bon uit het blad Dichterbij van de Rabobank een korting krijgen van euro 2,00.

Tijdregistratie.

Het startnummer is voorzien van een vaste chip en moet na de wedstrijd weer worden ingeleverd. Op het inschrijfformulier wordt jouw bankrekeningnummer gevraagd, waarvan bij het niet inleveren van het startnummer een bedrag wordt afgeschreven van euro 10,00.

Dit om de kosten te dekken voor het opnieuw aanmaken van het ontbrekende startnummer met chipregistratie. Wij hopen hier geen gebruik van hoeven te maken.

Verzorging.

Halverwege het parcours staat een kraam waar water wordt uitgereikt. Na de finishlijn, waar ook gelijk de startnummers ingeleverd kunnen worden, wordt er water en sportdrank AA Drink uitgereikt. Er is een mogelijkheid voor verkleden in de kleine zaal. De startnummers kunnen worden opgehaald in de grote zaal. Er is geen gelegenheid voor douchen. Er bestaat de mogelijkheid om kostbare spullen af te geven bij de inschrijftafels.

Parkeren.

De inschrijving en de Start zal plaats vinden bij cafe Onder de Linden, de Brink 4 te Vries.De aanrij route naar de parkeerplaatsen en de start wordt met bordjes aangegeven. De verkeersregelaars zullen, wanneer nodig, aanwijzingen geven.

< Terug naar het programma